Activiteiten

Activiteiten van H4 organisatie training advies

H4 heeft naast jarenlange (inter)nationale ervaring met allerhande commerciële klantencontacten, van city bike fabrikant tot het grootste energiebedrijf van Nederland (Nuon Renewable Energy Projects), ook projecten in de ambtelijke wereld en voor non-gouvernementele organisaties uitgevoerd.

Een kleine greep uit onze activiteiten:
Workshops

 • Workshops” Netwerken”, “Acquisitie” en “Timemanagement” voor Ik Start Smart en FNV Zelfstandigen in samenwerking de Hoge School Arnhem en Nijmegen.
 • Workshop “Profilering, netwerken & acquisitie” in drie dagen voor Het Betere Werken.
 • Workshop profilering voor MKB Valleiregio
 • Workshop netwerken voor Edu-art tijdens de studiedag “Van missie tot markt, cultureel ondernemerschap en cultuureducatie.”
 • Workshop netwerken tijdens de seminar “Ondernemen in crisistijd” voor Vereniging Samenwerkende Vakfotografen Nederland #SVFN.
 • Workshop competenties voor RUIT (Regiegroep Utrecht Installatie Techniek behartigt de belangen van en tussen bedrijven en scholen op het gebied van onderwijs en scholing.)
 • Geeft deelnemers in de “workshop netwerken” voor het HVKR/dienst maatschappelijke ontwikkeling (gemeente Arnhem) inzicht in de kracht van netwerken op wijkniveau.
 • Gaf op de FNV Zelfstandige Bondgenoten werkconferentie voor werkzoekende 45 plussers de workshop “Zelfstandig ondernemerschap ook voor 45 plus?”.
 • Leidt de workshops “Zakelijk Netwerken”  o.a. gemeente Purmerend, Rabobank Nijmegen, STEW Amsterdam, ROC A12, FNV ZZP.
 • Ontwikkelde op verzoek voor Start Smart de workshop “Etnomarketing”. Kaart Etnomarketing (PDF formaat)
 • Organiseert de workshop “Waarden en Normen” in samenwerking met Spoor 4.
 • Geeft de workshop “Eigen Baas” en de training “Sociale en Commerciële Vaardigheden” aan groepen “arbeidsgehandicapten”, tijdelijk werklozen en net afgestudeerde werkzoekenden.(Arnhem, Breda en Eindhoven).
 • Organiseert “Train de trainer” workshops.

Dagvoorzitter

Projecten

 • Verleende medewerking aan het project www.nijmegenonderneemtmeer.nl . Middelgrote en kleine bedrijven kunnen hun omzet en rendement verhogen door de (semi)overheid als klant te zien. “Nijmegen Onderneemt Meer” helpt Nijmeegse MKB-ondernemers in te schrijven op (Europese)aanbestedingen.
 • Werkt sinds november 2006 samen onder de naam Praktische Zaken workshops. Brochure Praktische Zaken workshops (PDF formaat)

Organisatie

 • Organiseerde voor Prodeon de feestelijke opening van “het windpark Rijnwoude” en in september 2007 “de biovergisting Ysselsteijn”.

Coaching | Training | Onderwijs

 • Gewerkt aan de ontwikkeling van het onderdeel assessment en coaching binnen de nieuwe minor Ondernemen voor de HAN Centrum voor Ondernemerschap. (Het Business Model Canvas vormt hierbij de basis.) 130 studenten hebben zich hiervoor ingeschreven. Nu als docent en coach zelf ervaren wat je hebt ontwikkeld voor deze minor. 😉
 • Ontwikkelen en uitvoering van projectcoaching aan het Artez conservatorium, afdeling Popacademie en Musicmedia te Enschede.
 • Coacht startende ondernemers vanuit een uitkeringspositie, outplacement en loopbaantrajecten.
  Doet dat via twee netwerkorganisaties Goede Zaken te Rotterdam (www.goede-zaken.com) en Mijn Eigen Onderneming te Groningen (www.mijneigenonderneming.nl)
 • Leidde voor het FNV de trainingen “Communicatieve Basisvaardigheden” en “Conflicthantering”.
 • Initieert voor o.a. particuliere groepen de training “Sociale Vaardigheden”.
 • Werkte samen met de Hogeschool van Utrecht (Mediatechnologie) te Amersfoort aan de beroepsvaardigheden van de studenten die de lessen “Zakelijke presentatie” “Rapportage” en “Consultancy” volgen.
 • Geeft als gastdocent het vak ondernemersvaardigheden aan ARTEZ (Art Business Centre, Popacademie en MediaMusic en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (Centrum voor ondernemerschap). Ontwikkelt daarbij in samenwerking de modules acquisitie, advies en verkoopvaardigheden.
 • Partner bij Ondernemen Plus. Wij zijn gespecialiseerd in het mensgericht ondersteunen en begeleiden van startende en gevestigde MKB-ondernemers. Van ZZP’ers tot middelgrote ondernemingen.
  www.ondernemenplus.nl/pages/ondernemen-plus.

Publicaties

Bestuurder| Adviseur| Netwerk

 • Voorzitter van de stichting Business Brandal te Nijmegen
 • Adviseert nationale, regionale en lokale (non)profit organisaties
 • Ledenraad FNV Zelfstandigen Zonder Personeel
 • Oud-voorzitter Raad van Advies Stichting HBO Certificaat Ondernemerschap (Certifcaat Ondernemerschap)
 • Oud-dagelijks bestuurder Kamer van Koophandel Centraal Gelderland (KvK Centraal Gelderland)
 • Oud-bestuurder FNV Zelfstandigen Zonder Personeel (FNV ZZP)
 • Oud-Raadslid van Advies IK START SMART Gelderland (IKSTARTSMART)

Initiatieven

 • Mede-oprichter van het Trainerszwembad. Het platform voor trainers en coaches.
 • Mede-initiatiefnemer, oprichter en voorzitter van de stichting  Business Brandal Nijmegen. Een platform van en voor intrapreneurs en entrepreneurs met Indisch bloed of Indische affiniteit. Er worden minimaal 3 keer per jaar bijeenkomsten gehouden.
 • LinkedIn groep “Elden Onderneemt” voor Eldenaren die ondernemend zijn.

Inzet maatschappelijk gerichte projecten

 • Ervaringen opgedaan in de commerciële activiteiten (o.a. Beursbemanningtraining en workshops Zakelijk Netwerken/Acquisitie) komen bijvoorbeeld in de vorm van kosteloze adviezen aan  maatschappelijk gerichte projecten ten goede.
 • Werkzaam als redactie-lid en fotograaf van de dorpskrant “Hallo Elden”. Mijn steentje bijdragen op lokaal niveau.
 • Vrijwilliger bij SHEL (Stichting Het Eldens Landschap). Hand en spandiensten verrichten bij het snoeien van fruitbomen.
 • Sponsort de handbalclub AAC 1899 met haar jeugdige talenten. Het is een sportieve club waar ook langs de kant ongekend veel plezier is te beleven. www.aac1899.nl

Testimonials| van waarde zijn voor anderen|recommendations |reviews

Wat zeggen anderen over de diensten en de persoonlijk toegevoegde waarde van Andrew David van H4 organisatie training advies. Hier vindt u een overzicht van waarde zijn voor anderen .

Op onze activiteiten zijn de algemene voorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de KvK te Arnhem, inschrijvingsnummer 09129450. Deze sturen wij u graag toe.

 

Helpt ondernemers bij hun communicatie(ve vaardigheden)