Werken met waarden

  • Hoe ver gaat u om een concurrerend bedrijf de baas te blijven?
  • Vindt u het acceptabel wanneer iemand dagelijks een kwartiertje privé belt op zijn werk?
  • Als u een collega die zich ziek heeft gemeld, op het strand aantreft, zegt u daar dan iets van?

De antwoorden op deze vragen zijn afhankelijk van uw waarden, de drijfveren die richting geven aan uw gedrag. Vaak zijn de waarden van anderen u onbekend. Soms hebt u zelfs geen weet van uw eigen waarden. In de workshop ‘Werken met Waarden’ gaat u op zoek naar uw eigen drijfveren en naar die van uw collega’s of medewerkers. U onderneemt een ontdekkingstocht naar de waarden waarop u keuzes baseert, keuzes die van groot belang kunnen zijn voor u en uw organisatie

Tijdens de workshop leggen wij u een aantal aansprekende dilemma’s voor die binnen uw organisatie spelen. Onder onze begeleiding ontstaan gegarandeerd levendige gesprekken waarin iedere deelnemer de gelegenheid krijgt zijn of haar standpunt toe te lichten. De opbrengst van deze gesprekken is waardevol: meer wederzijds begrip en een betere onderlinge communicatie, dé ingrediënten voor een prettige samenwerking en goede prestaties.

Een praktijkvoorbeeld

Het dilemma

De directie heeft in overleg met het personeel afgesproken dat er paal en perk gesteld wordt aan het maken van privé-kopieën. Gisterenavond vond u echter een flinke stapel mislukte fotokopieën bij de kopieermachine; privé-kopieën met liedjesteksten van uw naaste en sympathieke collega Henk. Henk is enthousiast lid van de plaatselijke zangvereniging en maakt wekelijks kopieën voor zijn vereniging. Hij doet dat na kantoortijd zodat hij niemand stoort tijdens het kopiëren.

Tijdens de discussie…

Tijdens een discussie, begeleid door een bekwame discussieleider, blijkt dat een aantal mensen Henk op zijn actie zou aanspreken vanuit de waarde ‘betrouwbaarheid’. Anderen zouden niets zeggen op basis van de waarde ‘verantwoordelijkheid’ – Henk is immers een volwassen man en moet zijn eigen verantwoordelijkheid nemen. Niemand in de groep zou echter een leidinggevende inlichten op basis van de waarde ‘collegialiteit’. Uiteindelijk wordt binnen de groep besloten dat ‘betrouwbaarheid’ in dit geval de belangrijkste waarde is en dat Henk op zijn handelen aangesproken dient te worden.

De ervaring leert dat de workshop ‘Werken met Waarden’ veel waardevolle informatie oplevert voor de deelnemers en dat de opbrengst een duidelijke meerwaarde biedt binnen de werkpraktijk. Spoor4 adviseert het aantal deelnemers per groep te beperken tot tien. Het is uiteraard mogelijk met verschillende groepen tegelijkertijd aan de workshop deel te nemen.

Wilt u meer weten? Neem gerust contact met ons op, wij staan u graag te woord! U kunt ons bereiken op: Andrew@hvier.nl of 026-327 15 90.

Spoor 4 is een samenwerking tussen Anita Ferree (Anita Ferree Training), Andrew David (H4 organisatie training advies) en Rob Maijers (Ravero training en loopbaanbegeleiding). Deze drie ervaren trainers/coaches verenigden zich in Spoor 4, een samenwerkingsverband dat wil bijdragen aan een duurzame samenleving waarin iedereen de mogelijkheid heeft zich op zijn eigen manier te ontwikkelen. Spoor 4 voegt gemeenschappelijke en individuele belangen samen en combineert maatschappelijke betrokkenheid met ‘degelijke’ zakelijkheid. De waarden ‘respect’, ‘authenticiteit’, ‘creativiteit’ en ‘zorgvuldigheid’ staan hierbij hoog in het vaandel.

Helpt ondernemers bij hun communicatie(ve vaardigheden)