De man en netwerken achter H4

De man en netwerken achter H4

Andrew David 
Netwerken
Delen en geven
Ontvangen
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Andrew David

De man achter H4 organisatie training advies is Andrew David (1960). Hij is het bedrijf gestart omdat hij meer invloed wilde hebben op de keuze van de projecten waaraan hij werkte: “Kiezen voor projecten waar je hart sneller van gaat kloppen; noem het zakelijk-maatschappelijk.” Waar H4 en zijn samenwerkingspartners hun deel aan de maatschappij kunnen bijdragen. Denk hier bijvoorbeeld aan reïntegratietrajecten waarbij H4 vanuit de rol als trainer/coach handreikingen kan bieden aan deelnemers die willen terugkeren in het arbeidsproces of steeds meer kiezen voor het zelfstandig ondernemerschap.

Andrew helpt (in opdracht) mensen met het verbeteren van hun communicatie(ve)vaardigheden. Coacht (startende) ondernemers. Traint, doceert of geeft bevlogen workshops in o.m. netwerken, acquisitie, timemanagement, presenteren, adviseren.

Boeken
Met Ton van Pelt heeft hij het praktische boek “Skills Adviseren” (4e druk bij  uitgeverij Pearson) geschreven voor HBO studenten en ondernemers die regelmatig moeten adviseren.
Hij heeft samen met Lorraine Vesterink het boek “Het Ondernemingsplan” (uitgeverij Pearson) voor HBO studenten en startende ondernemers geschreven. Het boek wordt nu ook in een gewijzigde vorm door de Karel de Grote Hogeschool te Antwerpen gebruikt in hun lessen over ondernemerschap.
Een boek over netwerken is in de maak.

Privé
Ondanks de vele activiteiten lopen privé en het zelfstandig ondernemerschap harmonieus door elkaar heen mede door zijn vrouw en twee kinderen. Belangrijk voor Andrew als een familieman. In zijn vrije tijd loopt hij regelmatig hard in de Arnhemse uiterwaarden om ideeën of inspiratie op te doen en natuurlijk om op gewicht te blijven. 😉
Verder speelt hij regelmatig gitaar op zelfgebouwde gitaren in tijdelijk samengestelde bands of jamt hij met muzikale vrienden.

Netwerken

“You need to practice what you preach and preach what you practice. There is always more power in what you do then what you say.”

Bij het netwerken en het onderwerp netwerken gaat Andrew’s hart sneller kloppen. Als bruggenbouwer brengt hij graag mensen bij elkaar.  Mede door zijn bestuurlijke activiteiten, zo was hij bijvoorbeeld voorzitter van de stichting Business Brandal en medeoprichter van het Trainerszwembad.

Andrew heeft een groot regionaal en landelijk actief netwerk opgebouwd. Netwerken is voor hem zijn tweede natuur en was in het begin ook zijn valkuil. Door zijn gedreven en zakelijk-maatschappelijke instelling zit en zat hij in verschillende besturen, organisaties en platforms.

Een greep uit zijn activiteiten:

 • Lid sectorkamer Specialistisch vakmanschap at Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven SBB
 • Lid van het College van toezicht HAN Centrum voor Ondernemerschap. Komt minimaal 2 x per jaar bijeen.
 • Mede-initiatiefnemer van het Trainerszwembad. Het platform voor trainers en coaches die graag hun kennis en kunde willen uitwisselen.
 • Leden/ sectorraad FNV Zelfstandigen (2015-2019)
 • Docent/trainer/ ontwikkelaar aan de HAN, ArtEZ en HU
 • Lid van NVO2
 • Lid van OPA (Ontwerpers Platform Arnhem)
 • Voorzitter Stichting Brandal Business. Het platform voor Entrepreneurs en Intrapreneurs met een Indische achtergrond of Indische affiniteit. (www.businessbrandal.nl)
 • Voorzitter (namens MKB Nederland) stichting HBO Certificaat Ondernemerschap (2006-2011)
 • Raad van advies IKSTARTSMART (2008-2012)
 • Vice-voorzitter (portefeuille Arnhem) bij Jong MKB KAN, een actieve vereniging voor startende ondernemers in het gebied Arnhem Nijmegen. JongMKBKAN (2003-2008)
 • Bestuurslid bij FNV Zelfstandigen, ook al een actieve vereniging die de belangen behartigt voor de Zelfstandigen Zonder Personeel. (2005 – 2009)
 • Vertegenwoordigde FNV Zelfstandigen in het dagelijks bestuur van de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. (2006 – 2008)

Delen en geven

De kracht van netwerken is het delen/geven en ontvangen. Vaak bestaat dat delen uit het uitwisselen van kennis, mensen met elkaar in contact brengen of een luisterend oor zijn. In zijn rol als bijvoorbeeld coach van (startende) ondernemers uit de regio brengt hij door zijn netwerkkennis vaak partijen succesvol bij elkaar of kan hen wijzen op interessante activiteiten in de regio.

Ontvangen

De beloning van het oprecht delen tijdens netwerken is dat er op den duur regelmatig opdrachten op vertrouwen worden gegund. Op de momenten dat er van alles tegelijkertijd wordt aangeboden geeft het Andrew de mogelijkheid dit met zijn netwerk-collega’s te delen. En ja…het komt regelmatig voor. 😉

Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen

Andrew hanteerde in zijn “vorige leven” altijd al de Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen gedachte (MVO) alleen was hij zich daar niet bewust van omdat het al in zijn natuur zat.

Betrokkenheid door deelname in medezeggenschapsraden; zijn keuze om indertijd te werken bij Nuon Duurzame Energie en bij projecten in de basis al oog hebben voor voorkomen van verspilling door inzet van nauwkeurige inkoop (Bijvoorbeeld door de aan- en afmelding van gastenlijsten precies bij te houden en kon daardoor aan de catering de juiste aantallen verstrekken. Elementen van beursstands en promotiemateriaal te hergebruiken. Lenen en uitlenen van materiaal en kennis aan andere afdelingen door geen domein of eilandengedrag te vertonen).
Nu is in zijn eigen bedrijf MVO gewoongoed. De reserves van zijn zakelijke en privé rekeningen staan bij de Triodosbank. Ervaringen opgedaan in commerciële activiteiten (o.a. beurstrainingen en workshop zakelijk netwerken) komen de uitvoering van maatschappelijk gerichte projecten (Blend-it Arnhem en het Trainerszwembad) ten goede.

Helpt ondernemers bij hun communicatie(ve vaardigheden)