Onderwijs

Bij het opstarten van het bedrijf H4 had ik niet kunnen bedenken dat het onderwijs een groot onderdeel van mijn diensten zou afnemen. Ik ben er op prettige wijze ingerold! De parallel met trainen/coachen en docentschap is voor mij duidelijk. Als ik met studenten werk dan spreekt het ontwikkelen van talenten en het versterken van vaardigheden op basis van gelijkwaardigheid, zover mogelijk in een docent-student rolrelatie, mij sterk aan.

Hogeschool Utrecht| HU|
In 2004 ben ik gevraagd om als gastdocent consultancy en beroepsvaardigheid lessen te verzorgen voor de afdeling mediatechnologie Hogeschool Utrecht. Tot eind 2008 heb ik met veel plezier les gegeven aan deze afdeling die aan de basis stond van mediatechnologie op HBOniveau.

Hogeschool Arnhem Nijmegen| HAN|
In 2005 kwam daar de Hogeschool Arnhem Nijmegen bij waarbij ik voor de afdelingen Centrum voor Ondernemerschap, ICA, Bedrijfskunde, HLO, Bouwkunde en Autotechniek les gaf in communicatieve beroepsvaardigheden. Prachtig is het om de dynamiek en cultuurverschillen te ervaren door de diversiteit van studenten en docenten. Soms zat er fysiek gezien maar 10 meter verschil tussen 2 afdelingen!
Mijn kracht zit in het vertalen van de theorie in  praktische voorbeelden zodat studenten worden gemotiveerd. In de afgelopen jaren heb ik op verzoek voor de verschillende afdelingen een aantal lesmodules vormgegeven in samenwerking met een onderwijskundige.
Begin 2009 ben ik aangesloten bij een groep enthousiaste HAN-docenten die aan de hand van de Creatiespiraal van Marinus Knoope allerlei werkvormen ontwikkelen die bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden bij studieloopbaanbegeleiding. Een prachtig project vooral omdat het afdelingoverstijgend werkt. Gewerkt aan de nieuwe minor Ondernemen voor het Centrum van Ondernemerschap waarbij ik samen met Jan Strating het onderdeel coaching heb verzorgd. In de minor Ondernemen die met 144 studenten van start is gegaan ben ik naast coach van een voltijdgroep ook als docent actief.

Groenhorstcollege Warmonderhof (Dronten)
Vanaf 2009 heb ik op verzoek van het Groenhorstcollege de workshops “verkopen” geleid aan medewerkers van biologische winkels. De medewerkers zijn erg betrokken bij de verkoop van hun producten. Daarbij hebben ze met kritische en goed geinformeerde klanten te maken. Ze vinden het bijvoorbeeld vaak lastig om deze klanten in soms tijdrovende discussies assertief te benaderen en deze discussies zelf af te kappen.
Het is verder interessant om te zien hoe goed idealisme en commercie in deze branche werken.

ARTEZ| Art Business Centre| popacademie| mediamusic|conservatorium|
Sinds 2008 geef ik regelmatig workshops en lessen aan ARTEZ. De talentvolle en gemovitiveerde deelnemers zorgen voor de extra inspiratie en prettige sfeer in de bijeenkomsten. (De positieve energie die vrijkomt maakt het lesgeven een feest.) Studenten van de popacademie en media music definiëren sinds de zomer van 2011 hun eigen projecten in de vrije ruimte. Gemotiveerd werken aan een eigen project in plaats van een opgelegde schoolopdracht.  Afgelopen semester opnieuw aangesteld als projectcoach. Met de taak de studenten te motiveren maar ook bekend te maken het managen van hun eigen project.

Workshop
Op verzoek van collega’s de workshop adviseren voor docenten (SLB’ers) ontwikkeld. Lees hier meer over de workshop “Adviseren voor docenten (slb’ers).”

Registratie CRKBO
H4 organisatie training advies staat geregistreerd bij het CRKBO

CRKBO| Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs|
Vanwege een Europese regel in 2009 moest ik mij als zelfstandige in laten schrijven bij het CRKBO. De opname in het register gebeurt op basis van een audit dan wel een vrijstelling. De audit is (mede) gebaseerd op de gedragscode van NRTO v/h PAEPON en de gedragscode van VOI wordt uitgevoerd door onafhankelijke organisatie CPION. Voor ZZP-ers geldt een audit op basis van de Kwaliteitscode voor ZZP-ers actief in het kort beroepsonderwijs. Een ZZP-er Beroepsonderwijs werkt zonder personeel op basis van onderaanneming voor een onderwijsinstelling.

PDB-aantekening
In het bezit van de Pedagogische Didactische Bekwaamheid aantekening via Interstudie NDO.

 

Helpt ondernemers bij hun communicatie(ve vaardigheden)