Helpt ondernemers bij hun communicatie(ve vaardigheden)