Intern netwerken

Intern netwerken

“Netwerken werkt intern ook echt.”

Steeds meer tijd wordt besteed aan het netwerken, want netwerken werkt. Vooral in de zakelijke wereld worden de voordelen onderkend. Bij bepaalde functies is actief netwerken vaak een vereiste. Vaak zijn het extern gerichte functies. Grotere organisaties zoals overheden, concerns, Business Units, kennisinstellingen, ROC’s e.d. kunnen de voordelen van netwerken ook intern inzetten. Medewerkers die actief netwerken hebben een positievere grondhouding wat hun werkomgeving ten goede komt. Slimme organisaties stimuleren de kracht van intern netwerken.

Waarom krijgt de een wel iets in de organisatie voor elkaar en de ander niet? Hoe komt het dat de één gewoon op een groepje mensen af stapt en voor de ander is het een grote zelfoverwinning? Netwerken is een kunst. Gelukkig een kunst die je kunt leren.

Voor wie is deze training bedoeld? Een ieder die start met netwerken zal zich zeker thuis voelen in deze training maar ook als je meer ervaring hebt met netwerken.

Resultaat
Na deze training ben je in staat zelfverzekerd en professioneel deel te nemen in jouw interne en externe netwerk.

Inhoud en werkwijze
De volgende onderwerpen komen tijdens de training aan de orde:

  • gesprekstechnieken
  • sociale vaardigheden
  • inbreken in een gesprek, iemand erbij betrekken en het afronden
  • interne netwerkmomenten
  • netwerk creëren en onderhouden
  • gedrag waarnemen, interpreteren en reageren
  • wat doet lichaamstaal?

Deze training is sterk praktisch ingericht. Je leert door te doen. Door bovenstaande punten uit te proberen, te bespreken en nogmaals te proberen kun je het best de vaardigheden verbeteren. De trainer begeleidt dit proces en zal er op aan sturen je zoveel mogelijk zelf te laten ontdekken en leren.

Al tijdens deze training doe je ongetwijfeld leuke netwerkencontacten op!

Mogelijkheden
Deze training wordt gegeven vanaf minimaal 2 tot 8 deelnemers (persoonlijke training).
Vanaf 8 tot 16 deelnemers is het een groepstraining.
Vanaf 16 tot 99 wordt het een workshop.
Het aantal deelnemers is ter illustratie aangegeven en kan naar wens worden aangepast. Een workshop is interessant voor organisaties die bijvoorbeeld een inspirerend moment nodig hebben tijdens een bijeenkomst. In een kort tijdsbestek ervaren de deelnemers de voordelen van intern netwerken!
Zie ook het artikel Intern netwerken vergroot sociaal kapitaal.

Investering
De investering is afhankelijk van de locatie, het aantal dagdelen en inzet aantal trainers.

De training/workshop werd o.a.  door Whoest (HHNK-vrouwennetwerk), gemeente Purmerend, Rabobank Nijmegen, STEW Amsterdam, FNV, HAN, R0C A12, gemeente Arnhem als “graag voor herhaling vatbaar” beoordeeld. Zie ook de reactie op de workshop Intern werken voor Whoest in Heerhugowaard.

 

Intern netwerken

Helpt ondernemers bij hun communicatie(ve vaardigheden)