Het verschil tussen workshop, presentatie, training, cursus en masterclass?

Verschil tussen workshop, presentatie, training, cursus en masterclass.

De inleider vertelt dat je een inspirerende workshop mag verwachten. Het licht wordt gedimd. De presentator maakt even contact met het publiek en start zijn verhaal. Hij staat in het halfdonker en op de achtergrond verschijnen snel achterelkaar verschillende slides. De man “orakelt” wat je allemaal kunt doen aan de hand van een paar theoretische modellen. Iemand steekt zijn hand op want wil graag een vraag stellen. De man geeft aan dat vragen stellen nu niet de bedoeling is en dat men moet wachten met het stellen van vragen totdat hij gereed is met zijn presentatie want dan heeft hij ruimte voor discussie geprogrammeerd. Het duurt en het duurt… Onder de deelnemers ontstaat geroezemoes. Ik had me toch ingeschreven voor een inspirerende workshop en ik zou toch actief aan de slag gaan met praktijkvoorbeelden?

Op het verkeerde been gezet.
Hoe vaak overkomt het je dat iets wordt aangeboden als een workshop en het achteraf gewoon een presentatie blijkt te zijn? In mijn praktijk kom ik het helaas te vaak tegen.

Doel bijeenkomst onduidelijk
Regelmatig geef ik mijn opdrachtgevers terug wat het verschil is tussen een presentatie en een workshop. Het is belangrijk het verschil te weten vooral omdat je moet weten wat je doel is van de bijeenkomst dat je voor ogen hebt.

Wat is nu het verschil tussen een presentatie en workshop?

Presentatie

Het doel van een presentatie is dat je binnen een bepaalde tijd je publiek iets wil meegeven. Dat kan zijn dat ze na afloop meer informatie hebben over bijvoorbeeld een bepaald thema, geïnspireerd raken, een specifiek product. De presentator is tijdens een presentatie hoofdzakelijk aan het woord en is bezig met het zenden van zijn boodschap. En geeft eventueel ruimte aan zijn publiek voor vragen. Professioneel presenteren betekent veel meer dan even wat sheets laten zien. Een goede presentatie is een afgerond geheel en kent een aantal stappen of fases die nodig zijn om jouw verhaal goed over te laten komen bij je publiek. Het vergt ook een gedegen voorbereiding. Denk bijvoorbeeld aan een gedegen publieksanalyse.

Workshop

De definitie van het woord “workshop” wordt vaak ruim geïnterpreteerd. Een workshop is gericht op verdieping van expertise, het opdoen van nieuwe ideeën, het oefenen van praktijksituaties. Eigenlijk de kernonderdelen van een training.

De tijdsduur van een workshop is relatief kort en beperkt. Het varieert van een uur tot twee dagdelen. De deelnemers ervaren de tijdsduur vaak korter omdat ze in een workshop actief bezig zijn. Een korte theorie wordt in een workshop direct vertaald naar de praktijk door praktische oefeningen. Het accent ligt op kennisdeling, energie en interactiviteit. De deelnemers leren van elkaar door bewust ingebrachte interactiviteit.

Het is duidelijk dat wanneer je in een workshop te veel moet luisteren en er weinig activiteit is je kunt afvragen of het wel een workshop is. Het klinkt dan meer als een interactieve presentatie.

workshop presentatie masterclass training

Wat is dan een seminar?

Een seminar is een ruim georganiseerde bijeenkomst vaak rond een bepaald onderwerp waarin experts in een bepaald vakgebied, meestal via workshops, presentaties en lezingen hun kennis en ervaring met elkaar delen.
Soms wordt een bijeenkomst met het doel over een bepaald onderwerp nieuwe kennis te verkrijgen ook een seminar genoemd.

Wat is nu het verschil tussen een workshop en een training?

Training

Een training kan variëren van een dagdeel tot zelfs een week. De betere trainingen zijn over een aantal dagen met tussenpozen verdeeld. Een training heeft als doel om de vaardigheden of deskundigheid van de deelnemer te vergroten. Een training is breder, diepgaander en intensiever dan een workshop. De deelnemer krijgt bij trainingen meer de tijd om nieuw gedrag eigen te maken. Bedenk dat in de literatuur wordt gesproken over de zogenaamde magische 21 dagen om een gewoonte aan te leren maar dat de gemiddelde tijd 66 dagen bedraagt. Een gewoonte betekent dat het een automatisme is geworden. Je denkt niet meer na over een bepaalde handeling.

Vaardigheden leer je niet in een dag en het is prettig om het geleerde in de praktijk uit te proberen en op een terugkom-moment het geleerde te reflecteren en het te verbeteren. Wanneer theorie meer dan 40% van een training in beslag neemt dan is het een cursus of een presentatie. Theorie kan nodig zijn om iets in te leiden of uit te leggen. Het kenmerk van een training blijft dat het accent ligt op veel praktijk en veel oefenen.

Een training is een combinatie van korte en praktische theorie en veel praktijk(handelingen).  Een workshop is korter in tijd en belicht vaak een onderdeel.

Wat is nu het verschil tussen een training en cursus?

Cursus

Onder een cursus wordt meestal een kortdurende lesperiode (van een aantal weken tot een semester) verstaan die over het algemeen een (leer)onderwerp behandelt. Een cursus wordt soms met een certificaat afgesloten. Is een cursus van lange duur, dan wordt van een leergang gesproken.

Sommige cursussen kunnen schriftelijk of met de computer thuis gevolgd worden. Alleen niet voor iedere cursus is dit mogelijk. In sommige gevallen moet er ook praktisch geoefend worden. Cursussen waarvoor praktijklessen noodzakelijk zijn, zijn bijvoorbeeld cursussen over houtbewerking, bloemschikken, schilderen en koken.

Wat is dan een masterclass?

Een masterclass is een les of cursus die door een deskundige wordt gegeven aan studenten in een bepaald, vaak creatief vakgebied. Zoals muziek, toneel, schilderen of een andere kunstvorm.
Het verschil tussen een masterclass en een gewone les is dat bij een masterclass de deskundige een student per keer voor zich vraagt en bepaalde opdrachten laat uitvoeren of bijvoorbeeld eerder gemaakte producties of composities bespreekt. De overige studenten kijken dan toe. In sommige gevallen, zoals bij openbare masterclasses kunnen ook andere toeschouwers aanwezig zijn.

Honours class
Een masterclass aan de universiteit wordt ook wel honours class genoemd.

Van gedachten wisselen over de invulling van jouw bijeenkomst?
Neem contact met me op. Meerdere klanten heb ik geholpen aan andere inzichten om hun bijeenkomsten aantrekkelijker en succesvoller te maken.   Bellen gaat sneller 06 12467429 of per mail contact.

Wat vind je van deze informatie? Laat gerust een reactie achter.

Bovenstaande tekst is in verkorte versie op LinkedIn gepubliceerd.

21 thoughts on “Het verschil tussen workshop, presentatie, training, cursus en masterclass?”

 1. Geachte heer Andrew,
  HET VERSCHIL TUSSEN WORKSHOP, PRESENTATIE, TRAINING, CURSUS EN MASTERCLASS?
  Aan deze informatie heb ik wat. Duidelijke uitleg over datgene, waar wij het intern maar niet eens waren, het bleef gissen.
  Daar mijn website op dit moment “door de wasstraat”wordt gehaald, kwam de vraag: wat verwacht men van een workshop en nu is er duidelijkheid over.
  Dank voor uw informatie.
  Met vriendelijk groet,
  E.Reijmers Booy
  Emmen

 2. Dag Elisa, Dank voor je reactie. Fijn dat de informatie je verder kan helpen. Ik zag op jullie website Workshops Kids!
  Mochten er nog onduidelijkheden neem dan gerust contact met me op. Succes met de workshops en hartelijke groet, Andrew

 3. Leuk dat je deze verschillen zo duidelijk uitlegt. Als opleider van trainers merk ik dat veel deskundigen het idee hebben dat een presentatie hetzelfde is als een training of workshop. Als ik het heel simpel wil uitleggen zeg ik het zo: Een presentatie is gericht op kennisoverdracht, en een training of workshop is gericht op het toepassen van kennis of vaardigheden.

 4. Dank Arie, Voor je reactie. De samenvatting die je maakt verduidelijkt de misvatting.
  Helaas worden de begrippen nog steeds door elkaar gehaald waardoor er verkeerde verwachtingen ontstaan aan de kant van de opdrachtgever en de deelnemers.
  Hartelijke groet, Andrew David

 5. Prachtig en duidelijk verwoord. Bedankt! Ik ga deze terminologie gebruiken bij het uitwerken van een ‘menukaart’ leiderschapsontwikkeling binnen de Belgische Defensie.

 6. Beste Philip, Dank voor je reactie. Erg fijn dat je de content kunt gebruiken bij de menukaart leiderschapsontwikkeling. Succes en groet, Andrew David

 7. Goed dat dit nu eens in duidelijke bewoordingen wordt uitgelegd Andrew! Vooral de term ‘masterclass’ verdient die uitleg. Ik zie de laatste jaren allerlei mensen ‘masterclasses’ aanbieden die in vorm gewoon workshops blijken te zijn. Een echte masterclass heb ik in mijn vakgebied nog nooit voorbij zien komen, ook niet als de docent werkelijk een deskundige is. Thanks!

 8. Hallo Guido, Dank voor jouw reactie. Begrippen worden vaak door elkaar gehaald en worden vervolgens dan door anderen “klakkeloos” in de verkeerde context gebruikt. 😉 Groet, Andrew

 9. Hallo Andrew

  Dank voor de uitleg. In alle vormen van presenteren die je beschrijft mis ik alleen nog de vorm / het onderdeel
  ‘Speech’ Wat is daar je gedachte over?

 10. Zo fijn om het nu eens duidelijk en beknopt geschreven te zien. Ik was altijd aan het zoeken naar de juiste woorden om het uit te kunnen leggen, wat nu het verschil was. Nu kan ik anderen naar deze uitleg sturen!
  Ik heb nog wel een vraag, steeds vaker komen er “inspiratiesessies” mij om de oren vliegen. Wat is dan precies een inspiratiesessie?
  Zelfs het orakel Google kan mij na meerdere zoeksessies geen duidelijk antwoord geven.
  Zover ik het heb kunnen begrijpen zijn het korte presentaties?
  Ik hoop dat u dit mij net zo duidelijk kunt uitleggen als de andere vormen.
  Bij voorbaat mijn hartelijke dank.

 11. Dag Claudia, Dank voor je compliment. Soms worden met woorden nieuwe woorden samengesteld. Het is daarom altijd goed om te vragen wat iemand met een woord bedoelt.
  Bij inspireren word je door iemand of iets (boek, gebeuren) gemotiveerd of positief geprikkeld om tot actie te komen zonder dat je door iemand of iets daar toe wordt gedwongen. Een sessie kan een bijeenkomst zijn van een bepaalde tijdsduur met een specifiek thema of rode draad. Hartelijke groet, Andrew

 12. Dag Alejandro, Voor mij is een speech een ander woord voor toespraak. Een samenhangend verhaal gericht op een persoon of doelgroep. Met de bedoeling de ander te informeren, te vermaken, te beïnvloeden of zelfs emotioneel te bewegen. De kunst is om de aandacht van de ander te hebben en te houden. Interessant kan zijn om meer te lezen over de retorica. Hartelijke groet, Andrew David

 13. Leuk overzicht heb je gemaakt! Het prikkelt om zaken in opleidingenland weer goed te benoemen.

 14. Beste Andrew,

  Dank je wel voor deze heldere uitleg! Dit zijn termen die ik in mijn werk als (software) support van congres registratie software vaak tegenkom, maar niet altijd kan plaatsen/onderscheiden van elkaar. Hoewel dit niet direct noodzakelijk is voor mijn werk, wekt het mijn nieuwsgierigheid uiteraard wel en is dit informatie waarmee ik weer een stukje dichter bij mijn klanten kom! Dank!

 15. Dag Eva, Dank voor je reactie. Prettig dat de informatie je verder kan helpen. Hartelijke groet, Andrew

 16. Wat een fijne, heldere uitleg geef je hier!
  Ik ben er erg blij mee en het bevestigd mij in wat ik presenteer. Ik geef workshops ‘Veerkracht vergroten bij kanker en verlies’ en deze bestaat uit 3 dagdelen met een tussentijd van 14 dagen.
  Na een beknopte uitleg over het belang van beeldende expressie bij kanker ga ik over tot het creatieve gedeelte, waarbij imaginatie (het verbeelden) en vorm geven van innerlijke gevoelens dmv creatieve materialen de leidraad vormen van de workshop. De deelnemer krijgt ook thuisopdrachten mee, om zo hun verbeeldingskracht en bewustzijn meer eigen te maken, waardoor hun zelfredzaamheid wordt vergroot.
  Als ik je uitleg lees dan vallen mijn workshops eigenlijk onder het kopje trainingen. Zie ik dat goed?
  Vriendelijke groet
  Ellen Selder Berens
  Creatief coach en beeldend begeleider bij kanker en verlies.
  Kunst na kanker

 17. Dag Ellen, Dank je wel voor je reactie. Als ik je tekst lees dan wil je dat jouw deelnemers met creatieve opdrachten na afloop van jouw workshops hun zelfredzaamheid vergroten. Ik lees niet dat je ze in elke workshop aan de hand van bijvoorbeeld een methodiek een bepaalde handeling wilt aanleren (trainen). Wel speelt imaginatie (het verbeelden) en vorm geven van innerlijke gevoelens mee en vormen een leidraad van je workshop. Daarbij is de deelnemer vrij in zijn interpretatie. Je workshop zorgt ook voor inspiratie. Ik zou het daardoor zeker geen training noemen. De resultaten van de thuisopdrachten geven je later aan hoe de workshop is geïnterpreteerd. Het verplicht ze om niet in de waan van de dag mee te gaan maar het gevoel van de workshop te gebruiken in hun thuisopdrachten. Veel succes met je workshops. Hartelijke groet, Andrew

 18. Beste Andrew,

  ik lees onder het kopje “masterclass” onder andere:

  “Een masterclass is een les of cursus die door een deskundige wordt gegeven aan studenten in een bepaald, vaak creatief vakgebied”.

  Ik ben benieuwd wat je dan verstaat onder een “deskundige” in deze context. Anders gezegd: wanneer mag je een les of cursus promoveren tot masterclass.

  In het wereldje waarin ik mij begeef (eetstoornissen) zie ik vaak een jonge coach voorbij komen die vanuit eigen praktijk een masterclass zegt te geven.

  Groet Eric

 19. Dag Eric, Dank voor je reactie. Iedereen is vrij om zijn les of cursus tot masterclass te promoveren alleen geeft het ruis als je je les of sessie zo benoemd om meer deelnemers te krijgen. Het is een presentatievorm. Bij mij is een coach overigens een persoon die een ander motiveert om zijn of haar doelen te bereiken. Wat is het doel van de “jonge” coach tijdens deze sessie? Is het inspiratiesessie voor de aanwezigen? Promotieverhaal? De aanwezigen overtuigen van zijn visie?

  Een deskundige kan een autoriteit zijn op zijn/haar gebied. En wordt ook zo door zijn vakgenoten gezien. Neem bijvoorbeeld een beroemde violist die tijdens een sessie alleen aan de slag gaat met een student aan een bepaalde techniek. De rest van de deelnemers kijkt toe. Je kunt je afvragen of deze musicus wel de didactische vaardigheid heeft. Op Wikipedia staat het voorbeeld dat de sopraanzangeres Elisabeth Schwarzkopf tijdens haar masterclasses soms genadeloze kritiek uitte op jonge zangers.

  Een Masterclass is een manier van presenteren. Het woord master geeft ook de associatie dat de degene die de masterclass geeft uitzonderlijk goed moet zijn in het vak. En misschien is deze jonge coach wel erg goed in zijn vak.

  Ik hoor graag of je iets hebt aan dit antwoord.

  Hartelijke groet, Andrew

  P.s. In ons boek Skills Adviseren beschrijven we overigens de verschillen tussen experts, adviseurs en coaches.

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *